banner
 
   
 
 

Asunnon hakeminen

Seinäjoen opiskelija-asuntoja voivat hakea Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijat sekä Seinäjoelle työharjoitteluun tulevat opiskelijat.

Nuorisoasuntoa voivat hakea 18-25-vuotiaat ensisijaisesti seinäjokiset EI-opiskelevat nuoret.
Nuorisoasuntoja ovat vain ns. Ykköskodon (Pellervonkatu 9) asunnot.

Voimme vuokrata asuntoja myös muille, mikäli asuntoja on jäämässä tyhjilleen, mutta vain määräaikaisilla sopimuksilla, jotka ovat voimassa enintään vuoden ja päättyvät viimeistään 31.8.
Kesäisin on yleensä tarjolla runsaasti asuntoja 1-5 kuukaudeksi.

Asunnot vuokrataan aina täysille kuukausille.

Alempana tällä sivulla tietoa alle 18-v. hakijalle huoltajan suostumus-lomakkeesta, hakuajoista, asukasvalinnasta, vuokrasopimusehdoista, vakuusmaksusta ja asunnonvaihdosta.

Asuntoa haetaan ensisijaisesti sähköisella hakulomakkeella.
Muista lähettää erikseen hakemukseen tarvittavat LIITTEET.

Lomake avautuu omaan ikkunaan, joten samalla kun täyttää lomaketta voi välillä tutkia esim. asuntokohteita toisesta selainikkunasta.

>> Avaa tästä ASUNTOHAKEMUS-lomake uuteen ikkunaan

Hakemuslomakkeen Lähetä-painiketta painamalla hakemus välittyy sähköpostiimme, jos hakemus on riittävän täydellisesti ja oikein täytetty. Yleisin syy lähetyksen epäonnistumiseen on jonkin pakollisen kentän (esim. koulutusohjelma) täyttämättä jättäminen.

Jos myöhemmin haluat lisätä/muuttaa tietoja lähettämääsi asuntohakemukseen, älä lähetä uutta hakemusta vaan ilmoita muutokset puhelimitse (06) 420 4800 tai sähköpostitse: asuntotsto@marttilankortteeri.fi

Lähetä heti tarvittavat liitteet
postitse (osoite alempana ja yhteystiedot-sivulla)
tai skannattuna (pdf- tai jpg-tiedostona) sähköpostin liitteenä; asuntotsto(at)m..
tai faksaa numeroon (06) 423 4145.
HAKEMUS KÄSITELLÄÄN VASTA TARVITTAVIEN LIITTEIDEN SAAVUTTUA.

Hakemuksen liitteet/opiskelija-asunnon hakijat:

 • aloittavalta opiskelijalta kopio oppilaaksihyväksymisilmoituksesta
 • opintonsa aloittaneelta (max 1 kk vanha) opiskelutodistus, jossa ilmenee arvioitu valmistumisaika
 • työharjoitteluun tulevalta todistus työharjoittelusta (alkamis- ja loppumispäivä)
 • huoltajan suostumus, jos hakijana alle 18-vuotias opiskelija (lomake alempana tällä sivulla)
 • muu liite, JOS asunnontarvetta perustellaan erityisellä muulla syyllä esim. jos astma/allergia: lääkärintodistus jos nykyisestä asunnosta pitää muuttaa pois: selvitys syystä ja/tai kopio vuokranantajan irtisanomisesta
  Opiskelija-asunnon hakijan tai hänen puolisonsa ei tarvitse lähettää tulo- ja verotodistuksia.

Kesäasunnon tai muun tilapäisen (tarve 1-4 kk) asunnonhakijoiden EI tarvitse liittää hakemukseen liitteitä, ellei erityisperusteet tai muu peruste edellytä.

Hakemuksen liitteet/nuorisoasunnon tai muun pidempiaikaisen (yli 4 kk) asunnon hakijat:

 • työssäkäyvältä palkkatodistus tai kopio tilinauhasta
 • työttömältä todistus päivärahoista tmv.
 • verotustodistus
 • selvitys varallisuudesta, käypä arvo, jos omistaa kokonaan tai osaksi asunnon kiinteistön tai muuta varallisuutta
 • muu liite, JOS asunnontarvetta perustellaan erityisellä muulla syyllä

Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä. Hakijana annan suostumukseni siihen, että luottotietoni tarkistetaan ja vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat.

Jos sähköisen hakemuksen lähettäminen ei onnistunut, voit tulostaa ao. linkistä asuntohakemuksen paperille, täyttää sen ja lähettää mahdollisten liitteiden kanssa postitse.

Tulosta tästä asuntohakemus (pdf)

Huoltajan suostumus

Asuminen kortteerin opiskelija-asunnoissa on normaalia vuokra-asumista, joten emme voi erityisesti valvoa asukkaiden asumista kuten se ns. asuntoloissa on mahdollista. Tästä syystä yksin asuminen vaatii alle 18-vuotiaalta hyvää elämänhallintaa. Kontrolli on aina huoltajan ja nuoren omalla vastuulla. Huoltajan tulee ottaa huomioon tämä allekirjoittaessaan huoltajan suostumuksen asunnon hakemiselle.

Huoltajan suostumus-lomake (pdf)

Huoltajan luottotiedot tarkistetaan. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, hakemus voidaan hylätä.

Mikäli et voi tulostaa huoltajan suostumus lomaketta, voit ottaa mallia lomakkeestamme ja kirjoittaa vapaamuotoisen suostumuksen, johon on merkitty samat asiat allekirjoituksineen.

Henkilötietolain vaatima rekisteriseloste asukas- ja asiakasrekisteristämme (pdf)
PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Acrobat Reader -ohjelman, jonka saat täältä.

Lähetä asuntohakemuksen liitteet joko sähköpostitse asuntotsto@marttilankortteeri.fi tai postitse osoitteeseen:
Marttilan kortteeri
Puskantie 31
60100 SEINÄJOKI

Jos käytät paperista asunnonhakulomaketta palauta se liitteineen yo. osoitteeseen.

Pyydämme peruuttamaan asuntohakemuksen, mikäli et tarvitsekaan asuntojamme.
Mm. asuntojen jonotus nopeutuu, kun tarjoamme asuntojamme niitä vain todella tarvitseville.

Asuntotoimisto avoinna:
ma-pe 09.30 - 15.30

Hakuaika

(päivitetty 1.11.2014)

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Asuntoihin on voimassa ns. jatkuva haku.
Käsittelemme hakemuksia viikoittain, koska asuntoja vapautuu (lähes) joka kuukausi ympäri vuoden. 
Kesällä opiskelija-asuntojen kysyntä on suurimmillaan alkusyksystä vapautuviin asuntoihin.
Opintonsa aloittavat ovat etusijalla valitessamme asukkaita elo- ja syyskuussa vapautuviin asuntoihin
(oppilaitoksille on tärkeää saada uudet opiskelijat aloittamaan opintonsa).

Asuntohakemus on voimassa kolme (3) kuukautta. Voit uudistaa hakemuksesi soittamalla Marttilan kortteeriin.

Asukasvalinta

Asukkaat opiskelija-asuntoihin valitaan käyttäen hyväksi ATK-järjestelmää. Hakemukset syötetään tietokoneelle, joka asettaa hakijat pistejärjestykseen mm. kotipaikan sijainnin perusteella (mitä pidempi matka Seinäjoelle, sitä helpommin asunnon saa). Perheasuntoja jaettaessa lapsiperheet ovat etusijalla.

Vain asunnon saaneille ilmoitetaan kirjeitse valinnasta kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jonotussijoituksesta emme lähetä tietoa. Hakuaikojen ulkopuolella asukasvalintoja tehdään viikoittain sitä mukaa kun asuntoja vapautuu.

Vuokrasopimus

Lähetämme vuokrasopimuslomakkeen joko sähköpostitse tai postitse asukasvalintakirjeen mukana kahtena kappaleena allekirjoitettavaksi. Sopimus pitää palauttaa asukasvalintakirjeen ohjeiden mukaan. Sopimuksen palauttamalla varmistat asunnon vastaanottamisen. Vuokrasopimus on sitova. Mikäli olet allekirjoittanut ja palauttanut sopimuksen vuokranantajalle ja et aiokaan muuttaa asuntoon, pitää sopimus huoneenvuokralain mukaan irtisanoa kirjallisesti. Vuokralaisen irtisanoessa irtisanomisaika on kalenterikuukausi.

Vuokrasopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi, joten asuminen on varmistettu koko opiskelun ajaksi. Lisäksi päätoimiset Seinäjoella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijat voivat asua asunnoissa vielä yhden (1) vuoden valmistumisen jälkeen.

Vuokraa maksetaan ympäri vuoden, siis myös kesän ajalta.

Vuokra määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti eli tulojen on katettava menot. Vuokraan sisältyvät sähkö- ja vesimaksut sekä internet-yhteys.

Vuokrasopimusehdot, toistaiseksi voimassa oleva sopimus (pdf)

Vakuusmaksu

(päivitetty 01.01.2016) 

Vuokralaiseksi hyväksytyn on maksettava ilmoituskirjeen mukana olevalla valmiiksi painetulla pankkisiirtolomakkeella vakuusmaksu. Vakuusmaksu pitää olla maksettu, ennenkuin asuntoon voidaan luovuttaa avainta.

Vakuusmaksu on yksiöissä ja soluasunnoissa 400 euroa ja perheasunnoissa 600 euroa. Vakuusmaksu ei ole vuokraennakkoa, vaan se palautetaan asukkaalle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokralaisella ei ole vuokravelkaa ja asunto on kunnossa sekä siivottu. Vuokravakuutta ei voida käyttää vuokranmaksuun myöskään vuokrasuhteen päättyessä.

Asunnonvaihdot

Asukkaiden muuttuvat tarpeet voidaan ottaa hyvin huomioon. Esim. soluasunnoista vaihdot yksiöön tai perheasuntoon ja päinvastoin toteutetaan sisäisen jonotuksen perusteella. Parhaiten vaihdot onnistuvat vuodenvaihteessa, keväällä ja kesällä.

 
kuva kuva